Výtisky

Vedle svých modelů provádím také tisky modelů jiných autorů. Zejména se jedná o tisky pro projekt My Mini Factory. Příležitostně pa tisknu i jiné cizí objekty pro vlastní použití.

My Mini Factory

My Mini Factory je nezisková platforma pro sdílení 3D tisknutelných objektů. Jednotliví autoři nabídnou ke zveřejnění své vlastní vytvořené objekty. Teprve po kontrole tisknutelnosti jsou objekty vystaveny ke stahování. Testovací tisky provádí skupina kurátorů, mezi které patřím i já.

image image image image

Ukázky mých testovacích tisků můžete vidět na této stránce.

Scan The World

Další aktivitou projektu My Mini Factory je Scan The World. V rámci této aktivity je prováděno scanování soch a jiných objektů po celém světě. Následně jsou tyto scany zpracovány a upraveny pro 3D tisk.

image image image image

Ukázky mých tisků Scan The World můžete vidět na této stránce.

Ke konci července 2016 jsem pro projekt My Mini Factory provedl již více než 500 kontrolních tisků. Přehled všech mých tisků pro tento projekt je možné vidět v mém profilu na záložce Prints.

Další tisky

Z dalších tisků je možné zmínit Mechanické srdce nebo ozdoby na vánoční stromeček.

image image image image